ELRES vykonáva distribúciu riadiacich systémov a náhradných originálnych dielov Odborné prehliadky a odborné skúšky Zabezpečujeme školenia pre dodávané komponenty Kompletné domové, bytové a priemyselné elektroinštalácie Zabezpečenie Vašej domácnosti, kancelárie alebo dielne ... Realizácia projektov

Profil spoločnosti

Kontakt

Ing. Eugen Scheling

revízny technik, projektant

+421 905 733 972 (Elektroinštalácie)

Bc. Peter Helma

revízny technik, projektant, vodoinštalačné technológie ...

+421 905 456 335 (Technológie)

 

Nová Doba 498 
027 43 Nižná
Slovensko

Pobočka: 

Nitra

Chrenová

94901 
Slovensko


IČO : 47 431 407
DIČ : 2023888031
IČ DPH : SK2023888031          
Spoločnosť zapísaná :v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sro VI. č.: 60522/L
Kontaktná osoba : Ing. Eugen Scheling

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Vodohospodárske technológie

 

 

Spoločnosť  ELRES  vykonáva revízie ( odborné prehliadky a odborné skúšky ) pre všetky časti elektroinštalácie a zariadení.

  • Predaj chemických prípravkov a chemikálií
  • Dávkovacie čerpadlá pre chemické reagenty
  • Dávkovanie sypkých materiálov  a granúl
  • Úpravne vody
  • Zmäkčovače vody
  • Reverzné osmózy
  • Technologické celky
  • Plastové nádrže
  • Potrubné systémy
  • Bazénové technológie
  • Obhliadky zdarma
  • Montážne práce
  • Prvky merania a regulácie
  • Revízie
  • Výroba rozvádzačov
  • ÚV lampy
  • Dezinfekcia vody
  • Absorbéry
  • Filtre a filtračné kolóny
  • Výmena filtračných náplní
  • Rozbor vody
  • Dodávka všetkých typov čerpadiel
  • Lapače tukov
  • Monitoring a zber dát

Revízie

Spoločnosť  ELRES  vykonáva revízie ( odborné prehliadky a odborné skúšky ) pre všetky časti elektroinštalácie a zariadení.

  • spotrebiče
  • náradie
  • prípojky NN
  • bleskozvody
  • stroje
  • východisková revízia
  • periodická revízia
  • mimoriadne revízie
  • revízne správy
  • protokoly
  • meranie ochrán
  • meranie izolačných stavov
  • meranie prechodových odporov
  • bezplatné poradenstvo
  • atď.

Profil spoločnosti

Zloženie firmy

Aby sme dokázali naozaj spĺňať a zabezpečiť prvotriednu kvalitu máme v našom tíme špičkových revíznych technikov, projektantov, bezpečnostných technikov, programátorov PLC (riadiacich systémov) ako aj v neposlednej rade šikovných montážnych pracovníkov zaoberajúcich sa výrobou rozvádzačov a elektroinštalčných prác.

Skúsenosti

Členovia nášho tímu pracujú v odbore elektro už vyše 10 rokov. Najcennejším aktívom firmy je silný tím motivovaných a certifikovaných špecialistov, ktorí majú dlhodobé skúsenosti z náročnejších projektov ( Slovnaft, Elektráreň Jaslovské Bohunice, Elektráreň Mochovce ...).

Zázemie

Spoločnosť ELRES vlastní administratívne ako aj vlastné výrobné priestory. Spoločnosť disponuje vlastným náradím a taktiež vlastní aj špeciálne meracie prístroje ako napríklad osciloskopy, termokamery, analyzátory kvality siete a podobne. Všetky spomínané meracie prístroje sú pravidelne kalibrované a nie sú staršie ako tri roky. Spoločnosť má dostatočný vozový park na zabezpečenie dostupnosti tovarov a poskytovaných služieb.

Projekty

Spoločnosť  ELRES  vykonáva kompletný návrh a vypracovanie projektovej dokumentácie elektrických zariadení, elektroinštalácií priemyselnú a bytovú výstavbu, spracovanie rozpočtov v odbore elektro a výpočet umelého osvetlenia, návrhu riadiacich systémov, návrhu rozvádzačov a ostatných elektrických zariadení

Stupeň spracovania :

 1. projekt pre územné plánovanie;
 2. projekt pre stavebné povolenia;
 3. realizačný projekt;
 4. projekt skutočného vyhotovenia.


Súčasťou projektovej dokumentácie je aj vyjadrenie príslušných orgánov a osvedčenie projektovej dokumentácie na TI (technická inšpekcia) resp. podľa dohody s investorom.

Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie :

 1. rodinných domov a bytov;
 2. chát a rekreačných zariadení;
 3. kancelárskych, obchodných a reprezentačných priestorov;
 4. objektov pre lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach;
 5. priemyselných podnikov – technológia, elektroinštalácia, osvetlenie;
 6. úžitkových a polyfunkčných zariadení;
 7. osvetlenie areálov a športovísk, verejné osvetlenie;
 8. prípojok elektrickej energie;
 9. bleskozvodov;
 10. projekty skutočného vyhotovenia elektroinštalácií.

Projekt elektroinštalácie obsahuje :

  • dispozičné riešenie
  • návrh rozvádzačov
  • protokol o určení vonkajších vplyvov
  • zoznam technických predpisov a noriem a použitá napäťová sústava
  • riešenie ochrán proti skratu, preťaženiu a pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke a pri poruche, zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce
  • energetickú bilanciu
  • technický popis rozvodov
  • výpočty, impedancie, skratové pomery
  • bleskozvod a uzemňovaciu sústavu
  • ochrana voči prepätiam