Elektro-inštalačné práce

mail elres@elres.sk telefon 0905 733 972, 0905 456 335
Kategória: Uncategorised
  • Spoločnosť  ELRES  poskytuje kompletné domové, bytové a priemyselné elektroinštalačné práce. S úplným návrhom, riešením projektu, revízie až po realizáciu a montáž. Ďalej realizujeme montáže verejného osvetlenia, osvetlenie rôznych objektov, nn prípojok, bleskozvodov, rôznych rozvádzačov...  a vypracujeme projekt a revíziu každej montáže.  
  • Vlastníme oprávnenie pre montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu.
  • Poskytujeme dodanie elektroinštalačného materiálu, dopravu a špeciálnu techniku.