Revízie

mail elres@elres.sk telefon 0905 733 972, 0905 456 335
Kategória: Uncategorised

Spoločnosť  ELRES  vykonáva revízie ( odborné prehliadky a odborné skúšky ) pre všetky časti elektroinštalácie a zariadení.

  • spotrebiče
  • náradie
  • prípojky NN
  • bleskozvody
  • stroje
  • východisková revízia
  • periodická revízia
  • mimoriadne revízie
  • revízne správy
  • protokoly
  • meranie ochrán
  • meranie izolačných stavov
  • meranie prechodových odporov
  • bezplatné poradenstvo
  • atď.