Projekty

mail elres@elres.sk telefon 0905 733 972, 0905 456 335
Kategória: Uncategorised

Spoločnosť  ELRES  vykonáva kompletný návrh a vypracovanie projektovej dokumentácie elektrických zariadení, elektroinštalácií priemyselnú a bytovú výstavbu, spracovanie rozpočtov v odbore elektro a výpočet umelého osvetlenia, návrhu riadiacich systémov, návrhu rozvádzačov a ostatných elektrických zariadení

Stupeň spracovania :

 1. projekt pre územné plánovanie;
 2. projekt pre stavebné povolenia;
 3. realizačný projekt;
 4. projekt skutočného vyhotovenia.


Súčasťou projektovej dokumentácie je aj vyjadrenie príslušných orgánov a osvedčenie projektovej dokumentácie na TI (technická inšpekcia) resp. podľa dohody s investorom.

Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie :

 1. rodinných domov a bytov;
 2. chát a rekreačných zariadení;
 3. kancelárskych, obchodných a reprezentačných priestorov;
 4. objektov pre lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach;
 5. priemyselných podnikov – technológia, elektroinštalácia, osvetlenie;
 6. úžitkových a polyfunkčných zariadení;
 7. osvetlenie areálov a športovísk, verejné osvetlenie;
 8. prípojok elektrickej energie;
 9. bleskozvodov;
 10. projekty skutočného vyhotovenia elektroinštalácií.

Projekt elektroinštalácie obsahuje :

  • dispozičné riešenie
  • návrh rozvádzačov
  • protokol o určení vonkajších vplyvov
  • zoznam technických predpisov a noriem a použitá napäťová sústava
  • riešenie ochrán proti skratu, preťaženiu a pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke a pri poruche, zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce
  • energetickú bilanciu
  • technický popis rozvodov
  • výpočty, impedancie, skratové pomery
  • bleskozvod a uzemňovaciu sústavu
  • ochrana voči prepätiam